Mineralenbenutting in de biologische landbouw

een integrale benadering

Chris J. Koopmans, G.J.H.M. van der Burgt. 2001. Mineralenbenutting in de biologische landbouw: een integrale benadering. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 122
Download (pdf, 22.88 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit boek komt voort uit een driejarig project van Platform Biologica, uitgevoerd door het LBI en de DLV. Onder de titel Optimalisering mineralenbenutting hebben de partners in dit project de 30 deelnemende bedrijven gevolgd en geadviseerd in een verbetering van de mineralenbenutting.

Trefwoorden in Nederlands: mineralenbenutting, bodem, bodembemesting
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

This book is a result of a 3-year project of Platform Biologica, carried out by the Louis Bolk Institute and DLV. As part of this project we worked together with 30 organic farmers to optimise nutrient use efficiency on their farms.

Keywords in English: nutrient use efficiency, soil, soil fertilisation