Monoculturen versus kruidenmengsels

Nyncke Hoekstra, Joost Sleiderink, Nick J.M. van Eekeren. 2022. Monoculturen versus kruidenmengsels. Vfocus. maart. p. 32-35.
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 0.28 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Kruidenrijk grasland staat steeds meer in de belangstelling voor biodiversiteit en droogtetolerantie. In het kader van het project Bodem & Water, gefinancierd door Waterschap De Dommel, worden de opbrengst en voederwaarde van monoculturen en mengsels van kruiden onderzocht

Trefwoorden in Nederlands: bodem, kruidenrijk grasland, monoculturen, droogte, biodiversiteit