Monoculturen versus kruidenmengsels

Nyncke Hoekstra, J.W.M. Sleiderink, Nick J.M. van Eekeren. 2022. Monoculturen versus kruidenmengsels. Vfocus. maart. p. 32-35.
Aantal pagina's: 4
Soort document: Vakblad artikel
Download (pdf, 0.28 MB)
Taal van het document: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Kruidenrijk grasland staat steeds meer in de belangstelling voor biodiversiteit en droogtetolerantie. In het kader van het project Bodem & Water, gefinancierd door Waterschap De Dommel, worden de opbrengst en voederwaarde van monoculturen en mengsels van kruiden onderzocht

Trefwoorden in Nederlands: bodem, kruidenrijk grasland, monoculturen, droogte, biodiversiteit