Naar een bodemadviessysteem voor weidevogelreservaten

E.B. Oosterveld, Nick J.M. van Eekeren, H. Keidel. 2010. Naar een bodemadviessysteem voor weidevogelreservaten. A&W. 1507. Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Feanwâlden.
Pagina's / pages: 37
Type: Rapport
Download (pdf, 0.87 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Een aanzet tot een bodemadviessysteem:  een hulpmiddel waarmee op een eenvoudige manier lokale bodemcondities kunnen worden gemeten en op basis waarvan kan worden aangegeven welke maatregelen moeten worden genomen om die condities te optimaliseren voor weidevogelbeheer.

Trefwoorden in Nederlands: weidevogels, weidevogelbeheer, natuurbeheer, bodemanalyse, opgroeihabitat
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

An attempt for a soil advisory system: a tool to measure local soil conditions in an easy way and indicate the measures to be taken to optimize the soil conditions for grassland birds.

Keywords in English: meadow bird management, soil analysis, habitat