Naar een natuurinclusieve akkerbouw

Meten en waarderen: de Biodiversiteitsmonitor

Chris J. Koopmans, G.J.H.M. van der Burgt. 2019. Naar een natuurinclusieve akkerbouw: Meten en waarderen: de Biodiversiteitsmonitor. 2018-023 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 12
Type: Brochure
Download (pdf, 1.42 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De brochure ‘Naar een natuurinclusieve akkerbouw’ geeft een eerste aanzet hoe meten en waarderen met een Biodiversiteitsmonitor, de biodiversiteit in de akkerbouw kan versterken. Vanuit het conceptueel kader voor biodiversiteit, eerder ontwikkeld door het LBI samen met Friesland Campina, WNF en de Rabobank, wordt een overzicht gegeven van mogelijke Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’S) voor de akkerbouw die resultaten meetbaar maken. Ook vormen ze de basis voor het waarderen en belonen van biodiversiteitsmaatregelen in de akkerbouw. Er dient echter nog veel te gebeuren voordat een operationele Biodiversiteitsmonitor akkerbouw bestaat op basis waarvan waardering en financiële méérwaarde voor de akkerbouw vrijgemaakt kan worden. Hiervoor geeft de brochure een routekaart om versterking van de biodiversiteit in beweging te krijgen.

Trefwoorden in Nederlands: Biodiversiteit, akkerbouw, Kringloop landbouw, monitor, bodem