Natuurinclusieve landbouw in de praktijk

Boki Luske, Bas Tinhout, Margot Veenenbos, Monique W.P. Bestman, Alice Blok, Hugo Bosland, Abco de Buck, Roy Gommer, Eric Hees, R.F.A. Hendriks, Zwanet Herbert, Dennis T. Heupink, Merel A. Hondebrink, Tjalling Huisman, Peter Leendertse, Monique Mul, Udo Prins, Petra I. Rietberg, Burret Schurer, Pieter R.A. Struyk, Jenneke van Vliet, Jacco Vrijlandt, Jan-Paul Wagenaar, E.A.P. van Well, Ton van Schie, Diederik Sleurink. 2024. Natuurinclusieve landbouw in de praktijk. Brill, Wageningen.
Pagina's / pages: 256

ISBN: 978-90-04-69554-2
Uitvoering: 256 pagina’s, hard cover
Winkelprijs: €49,95, In geheel 2024 verkrijgbaar tegen 25% korting (kortingscode 72425).
Uitgever: Brill | Wageningen Academic (brill.com)

Het leerboek is uitgegeven door Brill en kan besteld worden via: https://brill.com/edcollbook/title/70050

Aanvullende lesmaterialen zijn te vinden op Groen Kennisnet en het WUR e-depot: https://natuurinclusievelandbouw.eu/natuurinclusieve-landbouw-in-de-praktijk

https://library.wur.nl/WebQuery/edepot/647979

Download (pdf, 31.48 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het is een hele puzzel voor agrariërs om een bedrijf neer te zetten van ecologische meerwaarde en met een goed verdienmodel. Het leerboek Natuurinclusieve landbouw in de praktijk is ontwikkeld voor docenten van MBO’s en HBO’s, studenten en (toekomstige) agrariërs. Vragen die in het lesmateriaal aan bod komen zijn: Hoe ziet natuurinclusieve landbouw eruit in de praktijk? Wat weten we over de effecten op bodem, water, biodiversiteit en klimaat? Hoe integreer je maatregelen voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering?

Het lesmateriaal bestaat uit een leerboek Natuurinclusieve landbouw in de praktijk, dat opgebouwd is uit negen hoofdstukken. Per hoofdstuk kunnen docenten inspiratie opdoen voor hun lessen, door gebruik te maken van een online component op Groen Kennisnet, waar aanvullende opdrachten en beeldmateriaal te vinden zijn, die binnen het project ontwikkeld zijn.

Het leerboek reikt met praktijkgerichte beschrijvingen van maatregelen, de puzzelstukjes voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering aan. Deze puzzelstukjes bestaan uit maatregelen voor bodem, gewas, dier, landschap, specifieke soorten en regionale verbinding. Het bedrijfseconomisch plaatje en het perspectief voor natuurinclusief ondernemen worden daarin niet vergeten. Ten slotte vertellen agrariërs hoe deze puzzelstukjes samenkomen in hun bedrijfssysteem.

Het lesmateriaal is ontwikkeld door onderzoekers van het Louis Bolk Instituut, in samenwerking met adviseurs van CLM Onderzoek en Advies, Hogeschool van Hall Larenstein en Aeres Warmonderhof. Ook hebben veel agrariërs hun kennis en praktijkervaringen gedeeld. In de uitvoering is er veel contact geweest met partners van de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen onderwijs, die onderdeel uitmaakten van de klankbordgroep.

Deze publicatie is gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Trefwoorden in Nederlands: Natuurinclusieve landbouw, biodiversiteit, soortenbeheer, gebiedsgerichte aanpak, kringlooplandbouw, bodenkwaliteit, veehouderij, akkerbouw, gewasdiversiteit, regeneratieve landbouw, duurzaamheid, kruidenrijk grasland, agroecologie