Natuurpositieve eiwitgewassen

Potentie van peulvruchten voor de transitie naar natuurpositieve landbouw en consumptie in Nederland

Boki Luske, Iris Flamand, Jan-Paul van der Kolk, Jonas A.B. Schepens, Udo Prins, Willemijn J.M. Cuijpers. 2023. Natuurpositieve eiwitgewassen: Potentie van peulvruchten voor de transitie naar natuurpositieve landbouw en consumptie in Nederland. 2023-003 LbP. Louis Bolk Instituut.
Pagina's / pages: 70
Type: Rapport
Download (pdf, 2.07 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Peulvruchten zijn vlinderbloemige eiwitgewassen die een bijdrage kunnen leveren aan de gewenste eiwittransitie waarin Nederlanders minder dierlijke eiwit en meer plantaardig eiwit consumeren. In deze studie is onderzocht wat de teelt van peulvruchten in Nederland kan bijdragen aan maatschappelijke opgaves. Dit is gedaan op basis van de eigenschappen van vier peulvruchten (veldboon, lupine, droogbonen en soja). De toegevoegde waarde van peulvruchten in het bouwplan is onderzocht, o.a. uitgedrukt in kritische prestatie indicatoren (KPI’s) op bedrijfsniveau. Interviews met enkele telers maakt inzichtelijk wat de kansen en belemmeringen zijn in de praktijk om de teelt van peulvruchten op te schalen Daarnaast geven scenarioberekeningen aan wat de toegevoegde waarde van peulvruchten in de vruchtwisseling is en wat de huidige en gewenste consumptie van eiwitgewassen vraagt aan landgebruik in Nederland.

Trefwoorden in Nederlands: eiwittransitie, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw, bestuivers, stikstof, bodemkwaliteit