Natuurpositieve eiwitteelt

Het geografisch potentieel van droog te oogsten vlinderbloemige eiwitgewassen, om bij te dragen aan het oplossen van de ruimtelijke opgaven in Nederland

Arjen Venema, Lotte Embregts, Talitha Knol, Berno Strootman, Boki Luske, Udo Prins, Willemijn J.M. Cuijpers, Floor Ambrosius, Judy Koppenjan, Sanne Hooiveld. 2024. Natuurpositieve eiwitteelt: Het geografisch potentieel van droog te oogsten vlinderbloemige eiwitgewassen, om bij te dragen aan het oplossen van de ruimtelijke opgaven in Nederland. Strootman Landschapsarchitecten.
Pagina's / pages: 43
Type: Rapport
Download (pdf, 10.86 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Eiwitgewassen vergroten de biodiversiteit, kunnen een bijdrage leveren aan de eiwittransitie en de ruimtelijke opgaven in het landelijk gebied. In dit rapport is het geografisch potentieel van eiwitgewassen verbeeld. rekening houdend met landschappelijke kenmerken, productiepotentieel en uitdagingen op het gebied van biodiversiteit, klimaat, water, bodem en verstedelijking. Vier vlinderbloemige gewassen zijn in beeld gebracht: veldbonen, lupine, droogbonen en soja. Het rapport sluit aan op de Nationale Eiwitstrategie en de hieruit voortgekomen Bean Deal. De regio’s in Nederland zijn ingedeeld op basis van geschiktheid per gewas op basis van bodem- en grondwateromstandigheden, zuurgraad. Daarnaast is gekeken naar de maatschappelijke opgaven die in de regio’s van belang zijn. Ten slotte is gekeken het effect op de landschappen. Zo zijn er voorbeeldlandschappen uitgewerkt om te laten zien hoe eiwitgewassen hierin een plaats hebben (bouwplan, landschappelijke waarde). 

De conclusie is dat natuurpositieve eiwitgewassen kansrijk zijn, maar wel op specifieke plekken en voldoend aan een aantal (gebiedsspecfieke) randvoorwaarden.

Trefwoorden in Nederlands: eiwitteelt, biodiversiteit, bodemkwaliteit