Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #10

Boki Luske, Leen Janmaat, Jan de Wit, M. Vlaswinkel, Lidwien Daniels. 2014. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #10. 10. 2014-037 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. Oktober 2014.
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 1.49 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bloeiend Bedrijf is een samenwerkingsverband van bedrijven in de akkerbouw en veehouderij die aan de slag gaan met akkerranden voor nuttige biodiversiteit. Inhoud:

"

 • "
 • Terugblik veldseizoen 2014
 • "
 • Ecologische of economische focus?
 • "
 • Verbeteren van biodiversiteit op uw bedrijf
 • "
 • Soorten bekijken of herkennen
 • "
 • Dynamiek van populaties
 • "
 • Gebiedsbenadering
 • "
 • Maatschappelijk Verantwoorde Akkerranden
 • "
 • Bankierplanten
 • "
 • Uitgelicht: Stichting Veldleeuwerik
 • "
 • Uitgelicht: Oevers en slootkanten
 • "
Trefwoorden in Nederlands: Akkerranden, functionele agrobiodiversiteit, FAB, akkerbouw, plagen, IPM
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Flourishing Farm is a collaborative project in which arable and dairy farmers promote functional biodiversity (beneficial insects in particular) through better field margin management.
"Contents:

"

 • "
 • Looking back on the 2014 field season
 • "
 • Ecological or economic focus?
 • "
 • Differentiating (counting) or identifying species
 • "
 • Population dynamics
 • "
 • Regional (cross-farm) approach
 • "
 • Socially responsible field margin management
 • "
 • Banker plants
 • "
 • In the spotlight: Skylark Foundation
 • "
 • In the spotlight: Banks of ponds and ditches
  "  
 • "
Keywords in English: Keywords: Field margins, Functional Agrobiodiversity (FAB), arable farming, insect pests, IPM