Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #8

Merijn M. Bos, Dave Dirks, Boki Luske, Wico Dieleman, Lidwien Daniels. 2013. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #8. 8. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 1.68 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bloeiend Bedrijf is een samenwerkingsverband van bedrijven in de akkerbouw en veehouderij die aan de slag gaan met akkerranden voor nuttige biodiversiteit.
"Inhoud:

"

 • "
 • Drie jaar Bloeiend Bedrijf
 • "
 • Wat leert Bloeiend Bedrijf ons?
 • "
 • Akkerrandenverslag
 • "
 • Hoe verduurzamen we gewasbescherming met akkerranden?
 • "
 • Resultaten Bloeiend Bedrijf 2012
 • "
 • Uitgelicht: FAB in ZLTO werkgebied
 • "
 • Bij-vriendelijke bufferstroken langs water
 • "
 • Uitgelicht: Bolderik
 • "
Trefwoorden in Nederlands: biodiversiteit, akkerranden, akkerbouw, veehouderij
Abstract / summary in English:

Flourishing Farm is an association of farms that improve useful biodiversity by sowing flowering field edges for natural pest control.

Keywords in English: biodiversity, field edges, arable farming, animal farming