Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #9

Merijn M. Bos, Dave Dirks, Boki Luske, Jeanette Nagtzaam, Lidwien Daniels. 2014. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #9. 9. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 0.46 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bloeiend Bedrijf is een samenwerkingsverband van bedrijven in de akkerbouw en veehouderij die aan de slag gaan met akkerranden voor nuttige biodiversiteit.
"Inhoud:

"

 • "
 • Op zoek naar financiering
 • "
 • Nieuwe samenwerkingen
 • "
 • Risicobeheersing
 • "
 • Wat is geïntegreerde plaagbeheersing?
 • "
 • Hoe werken deelnemers van Bloeiend Bedrijf aan geïntegreerde plaagbeheersing?
 • "
 • Durft u te vertrouwen op de akkernatuur?
 • "
 • Bloei en beschutting door meerjarige landschapselementen
 • "
 • Kennis en advisering over plaagbeheersing
 • "
 • Drift van insecticiden in akkerranden
 • "
 • Uitgelicht: De Frisse Wind
 • "
 • Uitgelicht: De korenbloem
 • "
Trefwoorden in Nederlands: biodiversiteit, akkerranden, akkerbouw, veehouderij
Abstract / summary in English:

Flourishing Farm is an association of farms that improve useful biodiversity by sowing flowering field edges for natural pest control.

Keywords in English: biodiversity, field edges, arable farming, animal farming