Nieuwsbrief Bodemacademie #13: Special niet-kerende grondbewerking

Jan G. Bokhorst, Paul Belder, Marleen Zanen, Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, Sander Bernaerts, Klaas Froma, Jenneke van Vliet, Coen ter Berg, G.J.H.M. van der Burgt. 2012. Nieuwsbrief Bodemacademie #13: Special niet-kerende grondbewerking. 13. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg. Januari 2012.
Pagina's / pages: 6
Download (pdf, 0.52 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Bodemacademie is het centrale informatiepunt voor kennis, advies en training op het gebied van duurzaam bodembeheer in de land- en tuinbouw.
"Inhoud van deze nieuwsbrief:
"- Verandering bodemleven bij nkg
"- Nkg bij Bufferboeren
"- Fotoverslag Dollard
"- Praktijknetwerk nkg
"- Velddemo stoppelbewerking
"- Nkg in de Hoekse Waard
"- Tilman-org

Trefwoorden in Nederlands: bodem, bodembeheer, duurzaam, duurzaamheid, kenniscentrum, bodemacademie, niet-kerende grondbewerking, ploegloos
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

The Soil Academy is the central node for knowledge, advise and training in the field of sustainable soil management in agriculture and horticulture.