Nieuwsbrief Bodemacademie #14

Petra I. Rietberg, H. Kloen, Jan G. Bokhorst, Gijs Kuneman, Everhard van Essen, Paul Belder, Freek Morel, Piet Rombouts, Hanneke Oosterbaan, G.J.H.M. van der Burgt. 2012. Nieuwsbrief Bodemacademie #14. 14. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg. 28 maart 2012.
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Bodemacademie is het centrale informatiepunt voor kennis, advies en training op het gebied van duurzaam bodembeheer in de land- en tuinbouw.
"Inhoud van deze nieuwsbrief:
"- CLM lanceert online meetlat voor agro-biodiversiteit
"- Levendige discussie over bemesting op studiedag biologische fruitteelt
"- Multinationals willen bodemkwaliteit monitoren
"- Uitstekende milieuprestaties Friese melkveehouders beloond met certificaat
"- Verhoogt bodemorganischestof de weerbaarheid tegen stengelbasisrot bij aardbeien?
"- Biomassa cruciaal voor bodemkwaliteit
"- Beslisboom leidt via een gezonde bodem naar zuiver water
"- Onderzoek naar bemesting en bodemorganischestof op het Mest Als Kans-proefveld

Trefwoorden in Nederlands: bodem, bodembeheer, duurzaam, duurzaamheid, kenniscentrum, bodemacademie
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

The Soil Academy is the central node for knowledge, advise and training in the field of sustainable soil management in agriculture and horticulture.