Nieuwsbrief Bodemacademie #15

Peter Leendertse, Willemijn J.M. Cuijpers, Leen Janmaat, Nick J.M. van Eekeren, A. Lommen, Adriaan Guldemond, Jan G. Bokhorst, H. Kloen, Bert Aasman. 2012. Nieuwsbrief Bodemacademie #15. 15. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Bodemacademie is het centrale informatiepunt voor kennis, advies en training op het gebied van duurzaam bodembeheer in de land- en tuinbouw.
"Inhoud van deze nieuwsbrief:
"- Bleker, Brabantbreed en bodemschimmels
"- Biowisselkas: Bredere vruchtwisseling voor een gezondere bodem
"- Brabantse agrariërs gaan verdroging tegen
"- Praktijknetwerk Kruidenrijk Kuikengrasland
"- Uitgelicht: Promotie rond geschiedenis beleid milieuvriendelijke landbouw
"- Alles over duurzaam bodembeheer in veenweiden
"- Groenbemesters in de strijd tegen aaltjes
"- Biomassa inzetten voor energiewinning of voor bodemvruchtbaarheid?

"


Trefwoorden in Nederlands: bodem, bodembeheer, duurzaam, duurzaamheid, kenniscentrum, bodemacademie
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

The Soil Academy is the central node for knowledge, advise and training in the field of sustainable soil management in agriculture and horticulture.

"