Nieuwsbrief Bodemacademie #16

Willemijn J.M. Cuijpers, Anneloes Visser, Petra I. Rietberg, G.J.H.M. van der Burgt, John Verhoeven, Arjen Roelandse, Peter Leendertse. 2012. Nieuwsbrief Bodemacademie #16. 16. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Bodemacademie is het centrale informatiepunt voor kennis, advies en training op het gebied van duurzaam bodembeheer in de land- en tuinbouw. Inhoud van deze nieuwsbrief:
"-Aardbeigronden getoetst op weerbaarheid
"-Praktijknetwerk Bodem, klimaat en biodiversiteit in een duurzame boomteelt -Melkveehouders discussiëren over bodembeheer op praktijkbijeenkomst -Significant minder meststoffen nodig bij toepassing van compost
"-Young professionals brengen kennis van bodem en water samen -Stikstofuitspoeling beperken in intensieve landbouw
"-Grondig boeren met maïs in Drenthe
"-Uitgave Water–Kennis-Akker over waterbeheer in de praktijk
"-Duurzame boomkwekerij met aandacht voor bodem en grondwater

Trefwoorden in Nederlands: bodem, bodembeheer, duurzaam, duurzaamheid, kenniscentrum, bodemacademie
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

The Soil Academy is the central node for knowledge, advise and training in the field of sustainable soil management in agriculture and horticulture.