Nieuwsbrief Bodemacademie #26

Bodemacademie. 2015. Nieuwsbrief Bodemacademie #26. 26. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg. Februari 2015.
Soort document: Nieuwsbrief
Taal van het document: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Bodemacademie is het centrale informatiepunt voor kennis, advies en training op het gebied van duurzaam bodembeheer in de land- en tuinbouw.
"Inhoud van deze nieuwsbrief:

"
  "
 • Steenmeel verhoogt grasopbrengst
 • "
 • Resultaten praktijknetwerk verwerkt in handige tipkaarten
 • "
 • Akkerbouwers enthousiast over niet-kerende grondbewerking
 • "
 • Chemievrije buxus van olympische klasse
 • "
 • Gangbare en biologische telers combineren nieuwste kennis
 • "
 • Fotobericht: BakkerBio wint de Ekoland innovatieprijs
 • "
 • Kansen voor samenwerking veehouderij en akkerbouw in de Veenkoloniën
 • "
Trefwoorden in Nederlands: bodem, bodembeheer, duurzaam, duurzaamheid, kenniscentrum, bodemacademie
Tweede taal van het document: Engels
Abstract / summary in English:

The Soil Academy is the central node for knowledge, advise and training in the field of sustainable soil management in agriculture and horticulture.

Keywords in English: