Nutrient Management in Organic Greenhouse Production: Navigation between Constraints

W. Voogt, P.H,.E. de Visser, Aat van Winkel, Willemijn J.M. Cuijpers, G.J.H.M. van der Burgt. 2011. Nutrient Management in Organic Greenhouse Production: Navigation between Constraints. Acta Horticulturae. 915.
Pagina's / pages: 8
Taal/language: Engels
Abstract / summary in English:

Organic greenhouse production within the European context is limited both by its own principles, among them restrictions concerning soil and fertilizers, and by legislative restrictions on manure, compost and fertilizer applications. Results of a monitoring project on organic greenhouses were evaluated concerning the various legal constraints. Important bottle necks are related to the limitations in the N and P input, the unbalanced input of nutrients and the restrictions on irrigation with consequently increased salinity problems. The development of an organic fertilizer database and a decision support model for fertilizer and organic matter application is evaluated. Balanced mineral supply is possible within the prevailing legal mineral targets, but risk of salinity is a concrete concern. Challenges in the very near future will be the upcoming targets on N and P emission and new regulations on organic manure.

Keywords in English: organic standards, legislation, nitrogen, phosphate
Tweede taal / secondary language Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Binnen de Europese context kent de biologische glastuinbouw haar beperkingen mede door eigen principes zoals het gebruik van bodem-en meststoffen, en vanuit de wet en regelgeving, omtrent gebruik van mest, compost en kunstmest.
"De resultaten van een monitoring project in de biologische glastuinbouw zijn geëvalueerd waarbij de verschillende wettelijke beperkingen zijn onderzocht. Belangrijke bottle necks zijn gerelateerd aan de N en P input, onevenwichtige nutriënten input en irrigatie beperkingen met toenemende verziltingsproblemen. De ontwikkelingen van een biologische kunstmest database en een keuze ondersteuningsmodel voor kunstmest-en organische stof toepassing worden geëvalueerd. Een evenwichtige minerale levering is mogelijk binnen de heersende juridische minerale doelstellingen, maar het risico van verzilting is een grote zorg. Uitdagingen in de nabije toekomst vormen de aankomende doelstellingen van N- en P emissies en nieuwe wet- en regelgeving in het kader van biologische mest.

Trefwoorden in Nederlands: biologische richtlijnen, regelgeving, nitraat en fosfaat