OBSALIM: voerbenutting optimaliseren

Franse methode voor het optimaliseren van voerbenutting van koeien

Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren. 2023. OBSALIM: voerbenutting optimaliseren: Franse methode voor het optimaliseren van voerbenutting van koeien. Ekoland. mei. p. 20-21.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 0.29 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Afgelopen stalseizoen zijn twee groepen biologische melkveehouders gestart met Obsalim, een Franse methode om via observaties tot voeraanpassingen te komen. Simpele aanpassingen van voeren en rantsoen leiden tot een betere voerbenutting.

Trefwoorden in Nederlands: Obsalim, bioligische melkveehouderij, voederen, voerbenutting