Onderzoeksagenda Integrative Medicine 2022-2024

Herman van Wietmarschen. 2024. Onderzoeksagenda Integrative Medicine 2022-2024. CIZG.
Pagina's / pages: 32
Type: Rapport
Download (pdf, 1.52 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Integrative Medicine (IM) is zich in Nederland snel aan het ontwikkelen. Het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG) is een Nederlands samenwerkingsverband van (academische) ziekenhuizen, GGZ organisaties en kennisinstellingen. Het CIZG streeft ernaar gezondheid en welzijn te verhogen en ziekte en lijden te verminderen, vanuit de overtuiging dat integrale zorg / Integrative Medicine (IM) daar in belangrijke mate aan kan bijdragen.

Om dit te bereiken is het belangrijk om onderzoek naar IM te doen en vanuit verschillende organisaties is deze wens er ook. Door deze interesse wordt het urgent om gezamenlijk na te gaan denken over IM onderzoek in Nederland en samen te komen tot een onderzoeksagenda.

Om deze reden is er een onderzoeksagenda IM specifiek voor de Nederlandse situatie vormgegeven.

Het doel van de onderzoeksagenda is om de kennishiaten aan te pakken en de integratie van IM in de reguliere geneeskunde te bevorderen. De onderzoeksagenda geeft richting aan het onderzoek in Nederland en ondersteunt zorgprofessionals, consumenten en beleidsmakers om weloverwogen beslissingen te nemen over het gebruik van evidence based / evidence informed Integrative Medicine in de gezondheidszorg.

Trefwoorden in Nederlands: Integrative Medicine, zorg, gezondheid, geneeskunde, onderzoeksagenda