Opfok van biologische leghennen in verschillende Europese landen

Monique W.P. Bestman. 2008. Opfok van biologische leghennen in verschillende Europese landen. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 26
Type: Rapport
Download (pdf, 0.45 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Voor het houden van biologische opfokhennen zijn in de EU-regelgeving voor dierlijke productie geen specifieke regels geformuleerd. Hierdoor is het mogelijk dat de verschillende landen de opfok anders invullen. Er is echter niet alleen verschil in de invulling van de richtlijnen, maar ook in hoe de opfok in de verschillende landen georganiseerd is. Vanuit een studiegroep van biologische opfokkers is de vraag gesteld naar de richtlijnen en de organisatie voor/van de biologische opfok in de ons omringende landen. Er is een vragenlijst opgesteld en deze is voorgelegd aan een aantal bestaande contacten van de auteur in zeven Europese landen, te weten België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland.

Trefwoorden in Nederlands:
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

At EU-level there are no specific regulations for organic rearing hens. Therefore the different countries use different interpretations of the rules that do exist. However, not only the rules vary per country, but also the way the rearing is being organised in the different countries. From a study group of Dutch organic pullet rearers the question came about the rules and the organisational structure of the rearing in the countries surrounding the Netherlands. A questionnaire was made and send to some members of the international network of the author in 7 countries: Belgium, Denmark, Germany, England, France, Austria and Switzerland.