Opzet en effecten van kleinschalige zorg

Cynthia Verwer, Lucy P.L. van de Vijver. 2016. Opzet en effecten van kleinschalige zorg. 2016-003 VG. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 16
Type: Brochure
Download (pdf, 2.22 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze brochure is gericht op boerenbedrijven die landbouw als hoofdtak hebben, maar ruimte willen bieden aan één of enkele zorgvragers om binnen de routine van het bedrijf mee te helpen. Kortom, boerderijen die kleinschalig zorg willen aanbieden aan één of meerdere mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking, afkomstig uit jeugdzorg, ouderenzorg, GGZ of Verslavingszorg.

Trefwoorden in Nederlands: kleinschalige zorg, boerderijen, dagbesteding, zorgvrager, zorgboerderij, verstandelijke, lichamelijke beperking, psychische beperking, jeugdzorg, ouderenzorg, GGZ, Verslavingszorg
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

This information brochure is aimed at farmers whose primary goal is agricultural production but who are also interested in offering room to one or more individuals to work on their farms in a care context. In other words, farmers that would like to provide small-scale care to one or more persons with a mental, physical or psychiatric disability, coming from youth care, elderly care, psychiatric care or addiction care.

Keywords in English: small-scale care, farms, day care, day occupation, care client, care farm, mental disability, physical disability, psychiatric disability, youth care, elderly care, psychiatric care, addiction care