Parasitaire wespen van graanhaantjes (Coleoptera: Chrysomelidae: Oulema)

Jinze Noordijk, Sandrine Ulenberg, C.J. Zwakhals, Theodoor Heijerman, Boki Luske. 2016. Parasitaire wespen van graanhaantjes (Coleoptera: Chrysomelidae: Oulema). Entomologische Berichten. 76(1): 2-10.
Pagina's / pages: 9
Download (pdf, 0.66 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Graanhaantjes, oftewel Oulema-soorten, zijn erg algemeen en kunnen schade toebrengen aan graangewassen. Graanhaantjes worden bestreden met breedwerkende pesticiden (pyrethroïden) wanneer zij in hoge dichtheden voorkomen in graanpercelen. De mogelijkheden van een natuurlijke bestrijding zijn nog niet goed onderzocht. In dit artikel wordt hierover een literatuuronderzoek gepresenteerd voor de situatie in Europa.

Trefwoorden in Nederlands: Agrarisch gebied, Chalcidoidea, Hymenoptera, Ichneumonidae, natuurlijke plaagbestrijding
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Cereal leaf beetles, i.e. Oulema species, are common in the Netherlands and may damage cereal crops. Cereal leaf beetles are controlled by the use of broad-range pesticides, when they occur in high abundance in the fields. However, the possibilities of natural control have not been studied. In this article, a review of mainly European literature is presented.

Keywords in English: Agraculture, Chalcidoidea, Hymenoptera, Ichneumonidae, natural control