Planty Organic 5 jaar

evaluatie van bodemvruchtbaarheid, stikstofhuishouding en productie

G.J.H.M. van der Burgt, Carina Rietema, Michiel Bus. 2017. Planty Organic 5 jaar: evaluatie van bodemvruchtbaarheid, stikstofhuishouding en productie. 2017-037 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 40
Type: Rapport
Download (pdf, 1.46 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het Planty Organic proefveld, gelegen op proefbedrijf ‘Kollumerwaard’ van SPNA, wordt een volwaardig biologisch akkerbouwsysteem ontwikkeld met drie basis uitgangspunten:

"
  "
 • volledig eigen stikstofvoorziening middels leguminosen
 • "
 • inzet van (eigen) maaimeststoffen
 • "
 • niet-kerende grondbewerking
 • "
"

De gegenereerde kennis en ervaring zal ten goede komen aan zowel de reguliere als de biologische akkerbouw. Het proefveld omvat zes percelen van bijna 0,8 hectare. Er is sprake van een zesjarige vruchtwisseling, dus ieder gewas is ieder jaar aanwezig.
"Het project is gestart in 2011. Van ieder afzonderlijk jaar is sindsdien een rapportage verschenen. Voor deze evaluatie van de systeemontwikkeling en –prestaties is het opstartjaar achterwege gelaten en zijn de vijf jaren van 2012 tot en met 2016 geanalyseerd.

Trefwoorden in Nederlands: bodemvruchtbaarheid, maaimeststoffen, groenbemesters, kringlopen, Planty Organic, stikstof, bodem organische stof, fosfaat, Ndicea
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

In the Planty Organic experimental field, located at the SPNA location ‘Kollumerwaard’, an organic arable farming system is developed based on three principles:

"
  "
 • Nitrogen input fully based on leguminous crops
 • "
 • Use of farm-produced cut-and-carry fertilizers
 • "
 • Reduced tillage; no ploughing.
 • "
"

The results of this research will be available for improvements in both organic and conventional arable farming. The experimental site consists of six plots, 0,8 hectare each. There is a six-year rotation, which means that each crop is present each year in a different plot.. The project started in 2011. Since 2012 year-reports have been published. For this evaluation of the system results the start-up year has been left out and the data of 2012 – 2016 are used for analysis.
"It has been shown that it is possible to fulfil the three principles. Nitrogen deliverance to the crops has been realized by means of cut-and-carry fertilizers, green manures and crop residues. Yield level was at an acceptable level and the weed pressure was controllable. Five years without adding minerals did not result in a decrease in mineral content of soil and crops.

Keywords in English: soil fertility, cut-and-carry fertilisers, green manure, nutrient cycles, Planty Organic, nitrogen, organic matter, phosphate, Ndicea