PlantyOrganic; Design and results 2012

G.J.H.M. van der Burgt, Michiel Bus. 2012. PlantyOrganic; Design and results 2012. 2012-048 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 37
Type: Rapport
Download (pdf, 0.51 MB)
Taal/language: Engels
Abstract / summary in English:

Increasingly strict legislation about fertilizer inputs and developing organic regulations are a strong stimulation to optimize the internal nutrient dynamics of organic arable farms. In the project ' PlantyOrganic' , initialized by Biowad and realized at SPNA location Kollumerwaard, a challenging arable system is developed and tested: 100% internal nitrogen supply without input of nutrients from outside. In this report the design of the rotation and fertilizer scheme is presented and discussed, and the starting conditions in spring 2012 are documented. The NDICEA nitrogen model is used to explore the nitrogen dynamics. It is concluded that a 100% farm-own nitrogen supply can be achieved with good production levels. The 2012 results gave no reason to reconsider the rotation and fertilizer design, but since this was the first year of this experiment none of the crops had the pre-crop as foreseen in the design and the fertilizer used was only partly cut-and-carry fertilizer.

Keywords in English: Soil fertility, nitrogen, cut-and-carry fertilizers, green manures, nutrient cycling, Planty Organic
Tweede taal / secondary language Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Vanwege aanscherpingen in de mestwetgeving en de biologische regelgeving is er grote behoefte om de interne mineralenhuishouding van biologische akkerbouwbedrijven verregaand te optimaliseren. In het project PlantyOrganic, een initiatief van Biowad en uitgevoerd op SPNA locatie Kollumerwaard, wordt een uitdagend bedrijfssysteem ontwikkeld en beproefd: 100% eigen stikstofvoorziening zonder aanvoer van mineralen van buiten het bedrijf. In dit rapport wordt het ontwerp van vruchtwisseling en bemesting gepresenteerd en besproken en wordt de uitgangssituatie van dit in het voorjaar van 2012 gestarte experiment gedocumenteerd. Het NDICEA stikstof model is gebruikt om de verwachte stikstofdynamiek in beeld te brengen. Er wordt geconcludeerd dat 100% eigen stikstofvoorziening mogelijk is met goede opbrengstniveaus. De bevindingen van 2012 geven geen aanleiding het bedrijfsontwerp te herzien, maar dit was het eerste jaar van dit experiment; geen van de gewassen had de voorvrucht die in het ontwerp is voorzien, en niet alle bemestingen zijn uitgevoerd met maaimeststoffen.

Trefwoorden in Nederlands: bodemvruchtbaarheid, stikstof, maaimeststoffen, groenbemesters, kringloop