PlantyOrganic: Onderzoeksverslag 2012

G.J.H.M. van der Burgt, Douwe Werkman, Michiel Bus. 2012. PlantyOrganic: Onderzoeksverslag 2012. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 35
Type: Rapport
Download (pdf, 6.94 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

 2012 was het eerste jaar waarin de systeemontwikkeling "PlantyOrganic" in praktijk is gebracht. Op de zes percelen zijn de gewassen geteeld die voorzien waren en zijn metingen verricht aan bodem en gewas. De gebruikte meststoffen waren slechts gedeeltelijk volgens het ontwerp omdat er nog geen voorraad aan maaimeststoffen was opgebouwd. De bodemstikstof is getoetst met metingen die in het stikstofmodel NDICEA zijn ingevoerd. De match tussen metingen en berekeningen is voldoende tot goed, met een enkele uitzondering. De gewassen zijn succesvol geteeld, met in opbrengst peen als uitschieter naar boven en zomertarwe als uitschieter naar beneden. Stikstof lijkt alleen in de bloemkool niet voldoende voorhanden te zijn geweest hoewel ook hier de opbrengst niet tegenviel. Naast de officiële startbijeenkomst van het project met meer dan 40 deelnemers zijn er vele momenten geweest waar het project onder de aandacht van boeren, beleidsmakers en algemeen publiek is gebracht.

Trefwoorden in Nederlands: bodemvruchtbaarheid, stikstof, maaimeststoffen, groenbemesters, kringlopen
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

2012 was the first year of the "PlantyOrganic" system development in practice. The six-year rotation is laid out and measurements took place at soil and crop. The fertilizers used were not completely those foreseen in the system design because cut and carry fertilizers were not yet in stock. Soil nitrogen is measured and used as input in the nitrogen model NDICEA. There was a sufficient match between measured and calculated level of soil mineral nitrogen. The crops are cultivated successfully, with a surprising high carrot yield and a disappointing wheat yield as extremes. Only in cauliflower nitrogen seems to have been limiting the production although the yield was still acceptable. The official kick-off meeting was visited by more than 40 people. Besides this there were many moments in which this project is brought under the attention of farmers, policy makers and a broad audience.

Keywords in English: soil fertility,nitrogen, carry fertilizers, green manures, nutrient cycling