Positieve eigenschappen van blijvend gras én zetmeelproductie

Merijn van den Hout, Joost Sleiderink, Nick J.M. van Eekeren. 2022. Positieve eigenschappen van blijvend gras én zetmeelproductie. Vfocus. November: 32-35.
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 0.51 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Meerjarig teelten, zoals blijvend grasland, leveren naast ruwvoer voordelen op voor bodemkwaliteit, bodembiodiversiteit, CO2-vastlegging, waterkwantiteit en -kwaliteit. Tot op heden zijn er echter geen meerjarig teelten die ook zetmeel produceren. In het project ‘Meerjarig graan als maatregel voor klimaatmitigatie en –adaptatie’, gefinancierd door RVO is door het Louis Bolk Instituut afgelopen twee jaar de teelt van meerjarig graan vergeleken met grasklaver en triticale. Een rapportage van de eerste resultaten.

Trefwoorden in Nederlands: