Positieve gezondheid en leefomgeving in veedichte gebieden

Eindpresentatie

Sjef Staps. 2022. Positieve gezondheid en leefomgeving in veedichte gebieden: Eindpresentatie. Louis Bolk Instituut en GGD Hart voor Brabant.
Pagina's / pages: 20
Type: Overig
Download (pdf, 1.68 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Gemeente en omgevingsdiensten missen handvatten om vragen rondom omgevingsoverlast en bezorgdheid over de gezondheidseffecten daarvan binnen de ruimtelijke ordening inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Dit is de eindpresentatie van het project "Werken aan een betere gezondheid in veedichte gebieden".

Trefwoorden in Nederlands: ruimtelijke ordening, gezondheidseffecten, omgevingshinder, app, Positieve Gezondheid, leefomgeving