Regenwormen op het melkveebedrijf

Handreiking voor herkennen, benutten en managen

Nick J.M. van Eekeren, Jan G. Bokhorst, Joachim G.C. Deru, Jan de Wit. 2014. Regenwormen op het melkveebedrijf: Handreiking voor herkennen, benutten en managen. 2014-004 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 40
Type: Brochure
Download (pdf, 4.30 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Regenwormen zijn met het blote oog het meest zichtbare onderdeel van het bodemleven en maken ±15% uit van de totale biomassa van het bodemleven onder grasland. Op een melkveebedrijf zijn regenwormen belangrijk voor de afbraak van organische stof, het beschikbaar maken van nutriënten, behoud van bodemstructuur, menging van gronddeeltjes, waterinfiltratie, beworteling en uiteindelijk gewasopbrengst. Deze brochure geeft een handreiking voor het herkennen, benutten en managen van deze ondergrondse biodiversiteit op een melkveebedrijf.

Trefwoorden in Nederlands: wormen, regenwormen, waterinfiltratie, bodemleven, biodiversiteit, bodem
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

To the naked eye earthworms are the most visible part of soil life and make up about 15% of the biomass of soil life under grassland. On a dairy farm earthworms are important for the decomposition of organic matter, making available nutrients, maintaining soil structure, mixing of soil particles, water infiltration, rooting and ultimately crop yield. This brochure provides a guide for identifying, utilization and managing this subterranean biodiversity on a dairy farm.

Keywords in English: worms, earthworms, water infiltration, soil life, biodiversity, soil