Rekenmodule bodemstikstofmineralisatie en handleiding

A.J.T.M. Hospers-Brands, G.J.H.M. van der Burgt. 2012. Rekenmodule bodemstikstofmineralisatie en handleiding.
Type: Overig

Zie ook het ZIP-bestand (1,5 MB) met daarin: {1} Rekenmodule gewasgerichte bemesting, voor Excel-versie 2007 of hoger, versie maart 2013; {2}  Handleiding rekenmodule (pdf); {3} Van algemeen naar precies advies (artikel in Nieuwe Oogst, 1 december 2012; pdf).

Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Voor het bepalen van de benodigde stikstofgift in de akkerbouw gebruiken adviseurs en telers nu meestal heel algemene aannames. Vanuit het Masterplan MineralenManagement (MMM) is een praktisch bruikbaar model voor de bodemstikstofmineralisatie ontwikkeld. Doel achter het computermodel is tot een veel gerichter advies te komen. Dit model houdt rekening met de organische stof in de bodem, de al toegediende meststoffen en de voorvrucht op een perceel. Dit kan een boer zelf invullen. Op basis daarvan voorspelt het model per week hoeveel stikstof er uit mineralisatie vrijkomt.

Trefwoorden in Nederlands: model, stikstof, stikstofmineralisatie, advies
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Agricultural advisers and farmers often use very general assumptions to determine the required nitrogen input for arable crops. As part of the Master plan Mineral Management (MMM), a practical model was developed to calculate soil nitrogen mineralisation. The objective of this computer model is to provide more tailored advice at field level. The model takes into account soil organic matter content, previously added nutrients, and the preceding crop. Farmers can easily enter these data themselves. The model predicts how much nitrogen will mineralised each week.

Keywords in English: model, nitrogen, nitrogen mineralisation, advice