Residuen van gewasbeschermingsmiddelen in het rantsoen van melkkoeien: effect op mestfauna

Martine Bruinenberg, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Residuen van gewasbeschermingsmiddelen in het rantsoen van melkkoeien: effect op mestfauna. Vfocus. maart. p. 24-27.
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 0.16 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In 2019 vonden Buijs en Mantingh residuen van gewasbeschermingsmiddelen in verschillende voedermiddelen en drijfmest op melkveebedrijven. De aanwezigheid van deze middelen in weidemest heeft mogelijk een negatief effect op insecten die afhankelijk zijn van mest voor voeding en voortplanting. In dit onderzoek hebben wij daarom gekeken naar de residuen van verschillende gewasbeschermingsmiddelen in het voer van melkkoeien en de mate waarin dit wordt teruggevonden in weidemest. Vervolgens hebben we onderzocht of de aanwezigheid van deze middelen in de mest effect heeft op mestkevers en vliegen.

Trefwoorden in Nederlands: gewasbeschermingsmiddelen, residu, voeder, drijfmest, melkveebedrijven, weidemest, mestkevers, vliegen, mestfauna