Reststromen veilig en duurzaam inzetten in de akkerbouw

Chris J. Koopmans, Anna Zwijnenburg. 2015. Reststromen veilig en duurzaam inzetten in de akkerbouw. 2015-003 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 28
Type: Brochure
Download (pdf, 1.28 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze brochure is onderdeel van het Praktijknetwerk Resttest XL. Wanneer is het inzetten van reststromen op de akker duurzaam? Dat is de centrale vraag in het praktijknetwerk Resttest XL. In thema- en veldbijeenkomsten is deze vraag uitgewerkt, zijn ervaringen gedeeld en wensen geïdentificeerd. In het veld is de werking van Betacal, brandkalk en gips getest, en de effecten van een specifieke toedieningstechniek van compost onderzocht. De werking van spuiloog en noodzaak van een extra fosfaatgift in de aardappelteelt zijn onder de loep genomen. De ideeën rond reststromen zijn in regiobijeenkomsten en in de bedrijfsplannen van Veldleeuweriktelers geconcretiseerd.

Trefwoorden in Nederlands: Reststromen, duurzaamheid, resttest, fosfaat, bodem, compost
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

This booklet is a publication of the knowledge exchange network "Resttest XL". The central question addressed by this network is: "What are sustainable applications of (industrial and household) residues in arable farming?" Discussion sessions and field meetings were held to develop ideas, share relevant knowledge and experiences and identify network participants' needs. In field experiments we compared the working of Betacal (a residue from sugar beet refineries), gypsum and lime , and investigated the effectiveness of a compost application technique. Furthermore, we tested the effect of spuiloog (nitrogen-rich waste water from air scrubbers in intensive livestock systems) and examined the need for an additional phosphate application in potato cropping. These and other ideas on residue use were further developed in regional meetings and implemented in farming plans of participants in the Skylark partner project.

Keywords in English: residue flows, waste flows, sustainability, phosphate, soil, compost