Root depth and biomass of tall fescue vs. perennial ryegrass

M. Cougnon, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren, J. Baert, D. Reheul. 2013. Root depth and biomass of tall fescue vs. perennial ryegrass. EGF - The Role of Grasslands in a Green Future. , Akureyri, Iceland. 26 June 2013.
Pagina's / pages: 3
Download (pdf, 0.23 MB)
Taal/language: Engels
Abstract / summary in English:

Tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.; Fa) is gaining interest due to its good drought resistance compared to other grass species. Although this attribute is commonly explained by the deeper roots of tall fescue, quantitative data on rooting depth are scarce and the effects of soil type and season are hardly known. We measured the root biomass of diploid perennial ryegrass (Lolium perenne L.; Lp) and Fa in a series of yield trials differing in soil type, location and management. Soil core samples were taken up to 70 or 90 cm depth in spring and in autumn. Higher root biomass was found for Fa compared to Lp in the deeper soil layers. Both species had higher root biomass in autumn than in spring.

Keywords in English: root biomass, tall fescue, perennial ryegrass
Tweede taal / secondary language Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Rietzwenkgras (Festuca arundinacea Schreb;. Fa) wint vanwege de goede droogteresistentie aan belang in vergelijking met andere grassoorten. Hoewel deze eigenschap wordt gewoonlijk verklaard door de diepere wortels van rietzwenkgras zijn kwantitatieve gegevens over de bewortelingsdiepte schaars en de effecten van de grondsoort en het seizoen zijn nauwelijks bekend. We maten de wortel biomassa van diploïde overjarige raaigras (Lolium perenne L., Lp) en Fa in een reeks van opbrengstproeven die verschilden in grondsoort, locatie en beheer. Er werden bodemmonsters genomen tot 70 of 90 cm diepte, in de lente en in de herfst. We vonden een grotere wortelbiomassa bij Fa ten opzichte van Lp in de diepere bodemlagen. Beide soorten hadden een grotere wortelbiomassa in de herfst dan in de lente.

Trefwoorden in Nederlands: wortelbiomassa, Rietzwenkgras, Engels raaigras