Samen de toekomst naar voren halen

Systeemonderzoek naar verandering in de landbouw op initiatief van de SPNA

G.J.H.M. van der Burgt, Michiel Bus, Chris J. Koopmans, J. W. Erisman. 2019. Samen de toekomst naar voren halen: Systeemonderzoek naar verandering in de landbouw op initiatief van de SPNA. SPNA in samenspraak met het Louis Bolk Instituut, Munnekezijl.
Pagina's / pages: 16
Type: Rapport
Download (pdf, 1.43 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Er wordt in Nederland al jaren door onderzoekers gewerkt aan verschillende onderdelen van de duurzame landbouw. Allemaal nuttig en nodig om wetenschappelijk verantwoord te werk te gaan, maatregelen uit te zoeken en zorgvuldig te kijken wat wel en wat niet werkt. Nu dient zich de uitdaging aan om de interactie tussen de verschillende op duurzaamheid gerichte maatregelen op praktijkschaal bij elkaar te brengen en hanteerbaar te maken. AgriFuture is een unieke, nieuwe samenwerking tussen SPNA en Louis Bolk instituut waarbij praktijk en wetenschap optimaal gecombineerd worden. Doel van AgriFuture is niet om die diverse maatregelen of factoren afzonderlijk te onderzoeken, maar juist het totaal resultaat te monitoren, op één locatie, op basis van vooraf vastgestelde criteria. De SPNA heeft ervaring met het laten zien van resultaten en heeft fantastisch vergelijkingsmateriaal opgebouwd dankzij de verschillende systemen die er nu al voorhanden zijn. LBI voegt daar haar expertise aan toe. Hiermee gaan we een stap van 10 jaar vooruit zetten.
"Ambitieus maar met de kennis en ervaring van nu gaat
"dat lukken.

Trefwoorden in Nederlands: duurzaamheid, AgriFuture, toekomst, landbouw, biodiversiteit, Proefboerderij Kollumerwaard