Smalle weegbree: Grote verschillen in rassen

Pedro W.L. Janssen, Nick J.M. van Eekeren, Thomas van Tetering, Tom Niehof. 2024. Smalle weegbree: Grote verschillen in rassen. Vfocus. maart. p. 6-8.
Pagina's / pages: 3
Download (pdf, 0.17 MB)
Taal/language:
Abstract / summary in English:

Productief kruidenrijk grasland is in opkomst en smalle weegbree maakt vaak deel uit van de mengsels. Over de prestaties van de verschillende rassen smalle weegbree in Nederland is nog weinig bekend. Vanuit de PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw is, in samenwerking met DLF en Barenbrug, een oriënterend onderzoek gedaan naar de opbrengsten en inhoudsstoffen van smalle weegbree.

Keywords in English: Productief kruidenrijk grasland, biodiversiteit, smalle weegbree, bodem, veevoer, kruidenrijk grasland, extensief kruidenrijk grasland