Sorghum in Nederland. Resultaten van diverse experimenten in 2015

Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2015. Sorghum in Nederland. Resultaten van diverse experimenten in 2015. 2015-055 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 21
Type: Brochure
Download (pdf, 2.54 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Sorghum is een gewas met brede toepassingsmogelijkheden door de hoge biomassa- productie onder drogere omstandigheden, het sterke/diepe wortelstelsel en het glutenvrije graan. Dit rapport beschrijft de resultaten van verschillende proeven in 2015 met een aantal sorghumselecties, welke specifiek veredeld zijn voor het Nederlandse klimaat, en met enkele plant/bodemversterkers die behulpzaam zouden kunnen zijn bij de teelt. Een productie van 20 ton droge stof of 5 ton graan per hectare lijkt mogelijk. Aan het eind van het rapport is een voorlopige teelthandleiding opgenomen.

Trefwoorden in Nederlands: sorghum, teelt, graan, productie
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

This report describes the results of various experiments in the Netherlands (51oN) with seven sorghum selections that are bred specifically for the Dutch climate, and with some plant / soil enhancers that could be helpful in cultivation. Based on these experiments a production of 20 tons of dry matter or 5 tons of grain per hectare seems possible in practice. At the end of the report a preliminary cultivation manual for Dutch circumstances is included.

Keywords in English: Sorghum biocolor, nigricans, cultivation