Streefbeeld

Buijtenland van Rhoon

Udo Prins. 2019. Streefbeeld: Buijtenland van Rhoon. Louis Bolk Instituut.
Pagina's / pages: 86
Type: Brochure
Download (pdf, 4.26 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze publicaties is het streefbeeld voor het Buijtenland van Rhoon. In dit streefbeeld leest u welke doelen de komende jaren gerealiseerd worden op het gebied van natuur, landbouw en recreatie. Het streefbeeld is opgesteld door het Louis Bolk Instituut en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap met inbreng van natuurorganisaties, boeren, recreatiedeskundigen en lokale betrokkenen. Het zal gerealiseerd worden door een gebiedscoöperatie waarin (lokale) natuurpartijen, boeren en recreatieondernemers op een gelijkwaardige manier samenwerken. Ieder vanuit zijn eigen achtergrond en belang, maar met respect voor elkaars kennis en kunde en in het volle besef dat zij elkaar nodig hebben om de doelen in dit streefbeeld te realiseren.

Trefwoorden in Nederlands: Natuurinclusief, akkerbouw, gebiedsgericht, samenwerking, inrichting, biodiversiteit