Streefbeeld Plus Buijtenland van Rhoon

Udo Prins. 2022. Streefbeeld Plus Buijtenland van Rhoon. Louis Bolk Instituut.
Aantal pagina's: 1
Soort document: Overig
Download (pdf, 10.09 MB)
Taal van het document: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Kaart behorend bij het rapport: "Bodemmonitoring in het Buijtenland van Rhoon".

Trefwoorden in Nederlands: Natuurinclusief, akkerbouw, gebiedsgericht, samenwerking, inrichting, biodiversiteit