Strokenteelt mais: meer organische stof en beter bodemleven

Joachim G.C. Deru, Udo Prins, H.A. van Schooten. 2014. Strokenteelt mais: meer organische stof en beter bodemleven. V-focus. april 2014.
Pagina's / pages: 3
Download (pdf, 0.53 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Strokenteelt van maïs is onderzocht op zand, klei en veengronden en geeft vergelijkbare opbrengsten als traditioneel. Aandacht voor ontwatering en bodemstructuur is noodzakelijk. Belangrijkste voordelen zijn: behoud organische stof en bodemleven (alle gronden); mogelijkheid voor 1e snede gras en sterk verbeterde draagkracht bij oogst (klei en veen); verminderde bodemdaling (veen). Meerwaarde is het grootst bij rotatie met grasland.

Trefwoorden in Nederlands: Strokenteelt, strokenfrees, mais, organische stof, bodemleven, bodemstructuur
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Strip till in maize is researched on different soil types: sand, clay and peat and gave comparable yields to conventional tilling. Attention to drainage and soil structure is necessary. Key benefits are: preserving organic matter and soil biota (all soils); opportunity for 1st cut grass and greatly improved load bearing capacity at harvest (clay and peat); reduced subsidence (peat). Added value is greatest in rotation with pasture.

Keywords in English: Strip till, maize, organic matter, soil biota, soil structure