Sturen in melkproductie en melksamenstelling: Verkennende studie naar de effecten van Clinoptiloliet

Cynthia Verwer, Nick J.M. van Eekeren. 2011. Sturen in melkproductie en melksamenstelling: Verkennende studie naar de effecten van Clinoptiloliet. Biogeit rapport. Louis Bolk Instituut, Driebergen. Oktober 2011. 23
Pagina's / pages: 29
Type: Rapport
Download (pdf, 0.51 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In dit Biogeit rapport wordt een praktijkonderzoek beschreven naar de effecten van Clinoptiloliet op de melkproductie en melksamenstelling van geiten. Voor het onderzoek zijn 50 nieuwmelkte geiten gebruikt.
"Clinoptiloliet had geen (neven)effect op de melkproductie en het eiwitgehalte van de melk. Clinoptiloliet had een positief verhogend effect op het vetgehalte van de melk met ongeveer 0.1-0.4 %.

Trefwoorden in Nederlands: mycotoxine intoxicatie, ammonia uitscheiding, stofwisselingsstoornissen, celgetal, vetgehalte, Clinoptiloliet
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

In this report the long-term effects of feeding clinoptilolite to dairy goats are described.
"Clinoptilolite had no effect on milk production and a significant positive effect on increasing milk fat percentage.

Keywords in English: mycotoxin intoxication, ammonia release, metabolic diseases, cell count, fat content, Clinoptilolite