Sturen op meer diversiteit op het veld en op het bord

Boki Luske, Abco de Buck, Dennis T. Heupink, Jonathan R. De Long, Peter Keijzer, Peter Voshol. 2022. Sturen op meer diversiteit op het veld en op het bord. 2022-016 BL. Louis Bolk Instituut.
Pagina's / pages: 28
Type: Rapport
Download (pdf, 0.98 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In deze verkenning is onderzocht hoe de diversiteit op het bord gelinkt is aan de biodiversiteit op het land. De onderzoeksvraag die hierbij centraal stond was: hoe kan er in Nederland o.a. via consumentengedrag worden aangestuurd op een gezond én biodivers voedselsysteem? Het is bekend dat meer variatie in het voedingspatroon leidt tot een betere gezondheid en dat consumenten via hun aankoopgedrag impact hebben op de biodiversiteit. Uit deze integrale verkenning blijkt dat een grotere variatie op het bord van consumenten, niet meteen leidt tot een verbetering van de biodiversiteit. Het is óók nodig om een groter aandeel natuurinclusieve landbouw te ontwikkelen en een biodiverse voedselomgeving te creëren. Dat wil zeggen, een omgeving waar een grote variatie aan producten uit natuurinclusieve landbouw eenvoudig verkrijgbaar zijn voor een goede prijs. Er zijn verschillende actoren die hier een verantwoordelijkheid in hebben: overheden, grondeigenaren, boeren, ketenpartijen en individuele consumenten. Voor deze actoren zijn een aantal maatregelen op een rij gezet die zullen bijdragen aan de ontwikkeling van een gezond en biodivers voedselsysteem. 

Trefwoorden in Nederlands: biodiversiteit, gezondheid, natuurinclusieve landbouw, voedingspatroon, aankoopgedrag