SWOT-analyse van de biologische landbouw met kansen voor stimulering

Een QuickScan voor beleid

Chris J. Koopmans, Ilse Geijzendorffer, Leen Janmaat, Burret Schurer, Joost Sleiderink, Jan de Wit, Jan-Paul Wagenaar. 2021. SWOT-analyse van de biologische landbouw met kansen voor stimulering: Een QuickScan voor beleid. 2021-030 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 71
Type: Rapport
Download (pdf, 1.79 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Tweede Kamer heeft de regering gevraagd om de biologische landbouw een prominente plaats in het Nationaal Strategisch Plan (NSP) van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) te geven (motie van de Groot/Boswijk, 20 mei 2021). De ontwikkelingen van het GLB-NSP zitten nu in een beslissende fase, keuzes van de interventies, de doelen en benodigde budget worden de komende maanden verwacht. Hiervoor baseert het programmateam GLB-NSP zich o.a. op SWOT-analyses. De informatie op het terrein van de biologische landbouw is echter niet voldoende om beslissingen over inzet van interventies en budgetten te kunnen nemen en daarmee invulling te geven aan het verzoek van de Kamer.

Naar aanleiding van de vraag van LNV aan onderzoekers van het Louis Bolk instituut is in zeer korte tijd een analyse rond indicatoren van de biologische sector in Nederland en een analyse van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen (SWOT) van de sector en haar deelsectoren uitgevoerd. Bij deze SWOT’s en aanbevelingen is kennis vanuit de literatuur en de sector samengebracht.

Trefwoorden in Nederlands: biologische landbouw, SWOT analyse, Nationaal Strategisch Plan