Teelt en verwerking van oergranen

resultaten van veld- en bakproeven met eenkoorn, emmer en rivettarwe.

Boki Luske. 2019. Teelt en verwerking van oergranen: resultaten van veld- en bakproeven met eenkoorn, emmer en rivettarwe.. Ekoland. van Westering, Baarn. oktober.
Download (pdf, 0.78 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Oergraan is een verzamelwoord voor meerdere graansoorten zoals eenkoorn, emmer- en rivettarwe. Deze zijn al lang geleden ontstaan vanuit domesticatie- en veredelingsprocessen. In de vorige eeuw zijn deze oergranen gedurende de schaalvergroting en industrialisatie van het voedselsysteem, ondergeschikt geraakt aan moderne graansoorten zoals tarwe. Om de mogelijkheden van oergranen te verkennen is een driejarige veldproef opgezet bij Doornik Natuurakkers. Dit artikel beschrijft de resultaten van het werken met landrassen en populaties en het ontwikkelen van een lokale broodketen.

Trefwoorden in Nederlands: landrassen, korte ketens, brood, natuurinclusieve landbouw, participatief onderzoek, zaden