Van gepeperd naar gekruid grasland

Functionaliteit van kruiden in grasland

Jan-Paul Wagenaar, Jan de Wit, A.J.T.M. Hospers-Brands, Willemijn J.M. Cuijpers, Nick J.M. van Eekeren. 2017. Van gepeperd naar gekruid grasland: Functionaliteit van kruiden in grasland. 2017‐022 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 44
Type: Rapport
Download (pdf, 1.97 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In de melkveehouderij is er een toenemende belangstelling voor kruiden. Veel kruiden zijn in de afgelopen decennia uit het grasland verdwenen. De laatste jaren neemt de roep om een herwaardering van kruiden echter weer toe. Mogelijk hebben kruiden een rol in een natuurlijker en biodiverser grasland. Bovendien kunnen ze een bijdrage aan de voederwaarde en diergezondheid leveren. Doordat ze meer en andere mineralen opnemen kan de voederwaarde in brede zin verbeteren. De hogere gehaltes aan vitaminen en andere secundaire metabolieten kunnen de gezondheid van het vee bevorderen. Sommige kruiden hebben een gunstig effect op de vetzuursamenstelling van de melk. Kruidenrijk grasland kan bovendien meer insecten en daardoor meer weidevogels aantrekken.

"

Deze publicatie is bedoeld om de huidige stand van zaken over de mogelijkheden van kruiden voor de biologische melkveehouderij op een rij te zetten.

Trefwoorden in Nederlands: kruiden, biologische melkveehouderij, melkveehouderij,  grasland, bodem, biodiversiteit, veevoer, productiegrasland, kruidenrijk grasland