Van kuiken tot kip

T. van Niekerk, B. Reuvekamp, Monique W.P. Bestman, Jan-Paul Wagenaar. 2011. Van kuiken tot kip. Wageningen UR Livestock Research, Lelystad.
Pagina's / pages: 35
Type: Brochure
Download (pdf, 2.36 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Op termijn zal het behandelen van snavels van niet-biologische leghennen, ter voorkoming van schade door pikkerij, verboden worden. In 2011 is dit verbod echter voor 10 jaar uitgesteld, omdat het achterwege laten van deze ingreep te risicovol geacht werd. Om leghennen te houden zonder pikkerij, zal een een beroep gedaan worden op de kennis en kunde van de pluimveehouder. Dit boekje beoogt een hulpmiddel te zijn voor opfokkers en legpluimveehouders. Per levensfase worden tips gegeven voor het houden van leghennen. Ook worden enkele specifieke situaties belicht. De brochure is gemaakt in het kader van de projecten \'Kennisoverdracht ingrepen" en "Van kuiken naar kip". Het is geschreven door onderzoekers van WUR Livestock Research en Louis Bolk Instituut.

Trefwoorden in Nederlands: Verenpikken, leghennen, opfok
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

On the future, debeacking of non-organic, egg producing poultry  will be prohibited in the Netherlands.  This ban however was postponed in 2011 by ten years, because the omission of this measure was seen as too risky.
"In order to keep laying hens without pecking, more emphasis will be laid on the knowledge and skills of the farmer. This booklet aims to provide a tool for breeders and poultry keepers. Tips for keeping laying hens will be geven for every life phase. It also highlights some specific situations.

Keywords in English: pecking, laying hens, breeding