Verandering landgebruik voor bodemkwaliteit ook winstgevend voor intensieve bedrijven

Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit, A. Evers, Michel de Haan. 2018. Verandering landgebruik voor bodemkwaliteit ook winstgevend voor intensieve bedrijven. V-focus. juni.
Pagina's / pages: 3
Download (pdf, 1.79 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Voor een verbetering van organische stof en bodemkwaliteit op minerale gronden is het streven naar een landgebruik van 60% blijvend grasland met 20% gras, rode en witte klaver in vruchtwisseling met mais een belangrijke stap. In V-focus december 2016 is uitgerekend dat dit voor een bedrijf met 18.000 kg melk per ha een plus oplevert van 7.000 euro op jaarbasis. De vraagt dient zich aan hoe dit uitpakt bij een hogere intensiteit. Vanuit de Carbon Valley-projecten is dit berekend.

Trefwoorden in Nederlands: organische stof (OS), grasland, koolstof, bodem, bodemanalyses, klaver, Carbon-Valley