Veredeling voor de ecosysteemdiensten plaagonderdrukking en bestuiving in voedingsgewassen

Abco de Buck, Clemens van de Wiel, Jonathan R. De Long. 2021. Veredeling voor de ecosysteemdiensten plaagonderdrukking en bestuiving in voedingsgewassen. 2021-036 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 55
Type: Rapport
Download (pdf, 1.92 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Plantenveredeling is gestoeld op diversiteit: de cultuurwaarde van de in de land- en tuinbouw geteelde gewassen is tot stand gekomen door het recombineren van de van nature aanwezige genetische variatie tussen verschillende planten. De relatie van de land- en tuinbouw met biodiversiteit is een belangrijk thema in de ontwikkeling van een natuurinclusieve landbouw. In deze studie staat de vraag centraal in hoeverre plantenveredeling –door gebruik te maken van genetische variatie- bij kan dragen aan het behoud of herstel van biodiversiteit. Deze vraag wordt toegespitst op bestuiving door insecten en plaagonderdrukking m.b.v. natuurlijke vijanden. Bestuiving en plaagonderdrukking zijn voorbeelden van diensten van het ecosysteem, ofwel ecosysteemdiensten.

Trefwoorden in Nederlands: plantenveredeling, langbouw, tuinbouw, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw, genetische variatie