Vitamines, mineralen en smaak

Verschillen tussen biologische en gangbare winkelmelk

Anneke de Vries, Jan de Wit, B. Slaghuis, J. Verstappen, Lucy P.L. van de Vijver. 2008. Vitamines, mineralen en smaak: Verschillen tussen biologische en gangbare winkelmelk.
Aantal pagina's: 34
Soort document: Rapport
Download full text (pdf, 0.21 MB)
Taal van het document: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Melk van biologische en gangbare oorsprong laat verschillen in vetzuursamenstelling zien. Uit onderzoek in het buitenland zijn ook verschillen gevonden in vitaminehoeveelheden tussen melk van biologische of gangbare herkomst. Dit was aanleiding om ook in Nederlandse winkelmelk na te gaan of de vitamines een onderscheidend kenmerk vormen. Daarnaast is onderzocht of biologische en gangbare melk onderscheidend is ten aanzien van smaak.
"Op twee meetmomenten (maart en juni) zijn 10 biologische en 10 gangbare melkmonsters genomen. Op het meetmoment in maart stonden de koeien nog op stal (wintermelk). In juni is de ‘zomermelk’ bemonsterd, de koeien liepen volop buiten. Melk is onderzocht op vitamine A, carotenoïden, vitamine E, Selenium, Koper en Calcium. Daarnaast is een smaakonderzoek uitgevoerd. Biologische melk had gemiddeld een hoger Luteïne en Zeaxanthine gehalte en in de zomer was het gehalte van vitamine E en β-caroteen significant hoger. Voor vitamine A zijn geen verschillen gevonden. Hogere gehaltes vitamine E en β-caroteen hangen samen met een hogere hoeveelheid vers gras/graskuil in het voer. Een hoog aandeel maïs of hooi heeft een negatieve invloed op deze vitamines. De hoeveelheid Koper en Selenium is hoger in gangbare melk terwijl de hoeveelheid Calcium significant hoger is in biologische melk. De lagere Koper en Selenium concentraties in biologische melk zijn o.a. te verklaren door een beperkter gebruik van krachtvoer. Calcium is waarschijnlijk niet rantsoengevoelig. Mogelijk is het verschil in koeienrassen in de twee productiesystemen van invloed op de hoeveelheid calcium in de melk. Uit het smaakonderzoek blijkt dat er door een lekenpanel geen verschil geproefd werd tussen biologische en gangbare melk van Friesland Foods en Campina. Dit geldt zowel voor de zomermelk als voor de wintermelk. De conclusie is dat er inderdaad een onderscheid zit in bepaalde vitamines en mineralen, hetgeen hoogstwaarschijnlijk verband houdt met het type voer. Het verschil in productiewijze heeft geen effect op de smaak van de verwerkte consumptiemelk.

Trefwoorden in Nederlands: voedingskwaliteit, productkwaliteit