Voedselkwaliteit, veiligheid en gezondheid van biologische producten

Update van de literatuur

Lucy P.L. van de Vijver, R. Hoogenboom, Machteld A.S. Huber. 2009. Voedselkwaliteit, veiligheid en gezondheid van biologische producten: Update van de literatuur. GVV08. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Aantal pagina's: 50
Soort document: Rapport
Download full text (pdf, 0.34 MB)
Taal van het document: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het kader van het project duurzaamheidprestaties is een overzicht gemaakt van de recente literatuur op het gebied van voedselkwaliteit, voedselveiligheid en gezondheid van biologische producten. Recente literatuur is gezocht in peer-reviewed tijdschriften via verschillende literatuurzoeksystemen. Daarnaast is gebruik gemaakt van een aantal recente rapporten, de proceedings van het 2nd scientific conference of Isofar in Modena en het recent verschenen “Handbook of organic food safety and quality”. Op basis van deze literatuur zijn conclusies getrokken over kwaliteit, veiligheid en gezondheidsaspecten van biologische producten, alsmede over kennishiaten.

Trefwoorden in Nederlands: voedselkwaliteit, veiligheid, gezondheid, vergelijking biologisch en gangbaar, productkwaliteit