Vruchtwisseling van gras en maïs: Effect op organische stof en kosten/baten

Nick J.M. van Eekeren, G.J.H.M. van der Burgt, Bert Philipsen, H.A. van Schooten, Michel de Haan. 2011. Vruchtwisseling van gras en maïs: Effect op organische stof en kosten/baten. V-focus. 2. AgriMedia B.V., Wageningen. April 2011. 8
Pagina's / pages: 3
Download (pdf, 0.25 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Veehouders van de ZLTO-afdeling rond de waterwinning van Brabant Water in Loosbroek hebben voor het SKB-project ‘Herstel van de natuurlijke buffercapaciteit van de bodem’ geïnventariseerd welke maatregelen het organische stofgehalte op zandgrond kunnen verhogen. Wat betekent een vruchtwisseling van gras en maïs voor het organische stofgehalte, en wat zijn de kosten en baten op een melkveebedrijf met derogatie en zonder derogatie?

Trefwoorden in Nederlands: zandgrond, organisch stof gehalte, derogatie
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Within the framework of the SKB project ‘Restoring the natural buffer capacity of the soil’, livestock farmers of the ZLTO farmers group operating in the vicinity of the Loosbroek water collection area of Brabant Water have assessed what measures are needed to increase the soil organic matter content of their sandy soils. What are the effects of a grass-corn crop rotation on soil organic matter content, and what are the costs and benefits of this rotation scheme for dairy farms with or without derogation?

Keywords in English: Sandy soil; organic matter content; derogation