Waar lupines telen in Nederland?

Boki Luske. 2024. Waar lupines telen in Nederland?. Louis Bolk Instituut.
Pagina's / pages: 1
Download (pdf, 3.66 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Op basis van de eigenschappen lupine, bodem- en waterkaarten en de maatschappelijk opgaves, zijn potentiële teeltgebieden geselecteerd. De geschiktheid hangt ava van grondsoort en bodem, grondwaterstand en zuurgraad. Daarnaast leveren eiwitgewassen een bijdrage aan bodem- en waterkwaliteit, verlagen van klimaatemissies (lachgas en CO2) en biodiversiteit. De combinatie van geschiktheid en bijdragen leidt tot identificatie van een aantal potentiële teeltgebieden.

De poster is een product op basis van onderzoek uitgevoerd door Strootman Landschapsarchitecten in samenwerking met het Louis Bolk Instituut in opdracht van WWF-NL.

Meer informatie: Natuurpositieve eiwitteelt 

Partners:

Trefwoorden in Nederlands: eiwittransitie, bodem, waterkwaliteit, biodiversiteit, innovatieve teelten, markt en economie, voeding