Wijkgezondheidstuin de "Bruistuin": De ontwikkeling van een preventieprogramma gebaseerd op een wijkgezondheidstuin.

Lucy P.L. van de Vijver, Marja van Vliet, M. van Apeldoorn, Miek C. Jong. 2013. Wijkgezondheidstuin de "Bruistuin": De ontwikkeling van een preventieprogramma gebaseerd op een wijkgezondheidstuin.. 2013-017 VG. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 50
Type: Rapport
Download (pdf, 3.63 MB)
Prijs gedrukt exemplaar: € 10,00
Artikelnummer: 2013-017 VG
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In De Bruistuin is voor en door bewoners van de wijk Malburgen (Arnhem) een multifunctionele tuin aangelegd, waarin bewoners zelf groenten, kruiden en fruit verbouwen. De "Bruistuin" werd zo ingericht dat de gezondheid op drie niveaus werd gestimuleerd: aandacht voor gezonde voeding (zelf verbouwen van groenten, kruiden en fruit), aandacht voor beweging (tuinieren, bezig zijn in het groen) en ontmoetingen tussen buurtbewoners (meer sociale contacten en welbevinden). Of de tuin ook echt effect heeft op de gezondheid is onderzocht in een groep Turkse en Marokkaanse bewoners uit de wijk. Bij deze groep zijn er op de korte termijn (1 jaar) geen directe positieve veranderingen in leefstijl, voeding of bewegen gemeten in vergelijking met bewoners uit een andere wijk zónder buurttuin. Positieve effecten van de Bruistuin blijken op korte termijn vooral op sociaal vlak te liggen: meer buurtcontacten, meer vertrouwen en gevoel van veiligheid in de wijk en meer animo om nieuwe buurtinitiatieven te ontplooien. De aanwezigheid van kindertuintjes was een belangrijke succesfactor om zowel kinderen als ouders actief mee te laten helpen in de tuin. Het project is gefinancierd door o.m. ZonMw en Volkshuisvesting.

Trefwoorden in Nederlands: buurttuin, preventie, groen, gezondheid, allochtonen
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

The Bruistuin (‘lively garden’) is a multifunctional community garden for and by residents of the Malburgen neighbourhood in the city of Arnhem, the Netherlands. The garden has been designed to promote health at three levels: through healthy nutrition (growing one’s own vegetables, fruits and herbs), through physical exercise (gardening and other activities in a green environment), and through social interaction (meeting other residents in and around the garden, increasing social well-being). The health promoting effect of the Bruistuin garden was investigated in a group of neighbourhood residents of Turkish and Moroccan origin. This one-year study found no short-term positive changes in lifestyle (nutrition and exercise) in this group, compared to a control group of residents from a neighbourhood without community garden. However, the study did find a direct positive effect of the garden on social well-being: increased social interaction and trust, a greater sense of neighbourhood security, and greater involvement in new neighbourhood initiatives. The study also found that the availability of small gardening plots for children significantly contributed to promoting active participation of both children and parents in the garden. The Bruistuin project is funded by various parties, including ZonMW (The
"Netherlands Organisation for Health Research and Development) and Volkshuisvesting (Arnhem Housing Corporation).

Keywords in English: Community garden, health promotion, green, health, non-western immigrants